Voorwaarden
social media Winactie

 1. Winacties worden uitgeschreven door Harley-Davidson Amsterdam & Rotterdam. Deze promotie wordt niet gesponsord of beheerd door Facebook. Op de winactie zijn onderstaande actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een selfie maakt, deze kenbaar hebt gemaakt via een reactie in de winactie post of aan een van onze medewerkers. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 4. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 5. De looptijd van de actie is; van zaterdag 30 oktober t/m zaterdag 7 november 2021.
 6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Personen jonger dan 18 zijn uitgesloten van deelname.
 7. Winnaars worden direct geïnformeerd of zij een toegangsticket hebben gewonnen wanneer zij deelnemen aan de actie en dit kenbaar maken aan een van onze medewerkers van Harley-Davidson Amsterdam en Rotterdam.
 8. Harley-Davidson kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 9. De uitslag wordt direct kenbaar gemaakt aan de deelnemer.
 10. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 11. Bij deelname ga je akkoord dat bij winst je naam en foto gebruikt kunnen worden en kunnen worden gedeeld via social media.
 12. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden door Harley-Davidson Amsterdam & Rotterdam slechts gebruikt voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Harley-Davidson Amsterdam & Rotterdam.
 14. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.
 15. Voor vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met Harley-Davidson Amsterdam & Rotterdam.